english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Detail akce

Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Jihočeský kraj)

Místo konání

zasedací místnost zastupitelstva (2. nadzemní podlaží, č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

Doba konání

31. 10. 2014 (9.00 - 15.00)


Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje
si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma Odborná podpora pro omezování rizika povodní - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020

Seminář organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufi nancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Program semináře:

   9:00 - 9:30 Registrace účastníků
 9:30 - 10:15 Úvodní slovo
                        - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
10:15 - 11:00 Problematika zvláštních povodní
11:00 - 11:30 Přestávka na občerstvení
11:30 - 13:00 Návrh a realizace suchých nádrží
                          z pohledu technickobezpečnostního dohledu
13:00 - 13:30 Přestávka na občerstvení
13:30 - 14:00 Připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020, možnosti financování
14:00 - 15:00 Diskuse, komentáře 

Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: ederova@vdtbd.cz,
dotazy na telefonu 777 769 322 
(v době 9:00 - 15:00). 
 
Registrace na tento seminář je do čtvrtka 23. 10. 2014 do 12:00 hod. Neregistrovaní účastníci nemusí být vpuštěni do sálu v případě plné kapacity.
 
Účast na semináři je bezplatná. Účastníkům bude poskytnuto občerstvení během přestávek. Oběd není zajištěn.
 
Informace o seminářích včetně prezentovaných dokumentů jsou uveřejněny na stránkách Povodňového informačního systému www.povis.cz v rubrice „Školení semináře"
 
Pozvánka (pdf) 

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.