english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Detail akce

Seminář OPŽP (Praha)

Místo konání

HOTEL ČECHIE, U Sluncové 618, Praha 8

Doba konání

24. 9. 2014 (8.30 - 15.00)


Seminář zaměřený na následný monitoring vodohospodářských projektů (PO 1).

MŽP a SFŽP si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Na semináři budou přednášet zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří provedou úspěšné žadatele způsobem monitorování vodohospodářských projektů od ukončení jejich realizace po dobu udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Seminář má za úkol seznámit úspěšné žadatele s problematikou ex post monitoringu vodohospodářských projektů, s metodikou kontroly, postupem vyplnění monitorovací zprávy a kontrolou příslušných podkladů s ní souvisejících a s podmínkami případného neplnění podmínek poskytnuté dotace.

Registrace účastníků do 17. 9. 2014:
Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení, je nutné se na seminář zaregistrovat na email: seminare@sfzp.cz v požadovaném termínu pro registraci účastníků.

Organizace seminářů:
Účast na semináři je bezplatná. Na semináři bude účastníkům poskytnuto dvakrát občerstvení během přestávek. Oběd není zajištěn (lze využít restaurace v okolí místa konání semináře). Informace o semináři včetně prezentovaných dokumentů budou po jejich ukončení zveřejněny na webových stránkách www.opzp2007-2013.cz.

Program semináře:

8:30 - 9:00     Registrace
9:00 - 11:30   1. část prezentace
    Úvodní slovo; legislativní rámec ex post monitoringu VH projektů;
    podmínky oskytnuté dotace; vstupní podklady pro ex post monitoring VH projektů;
    metodika provádění ex post monitoringu VH projektů
11:30 - 12:30 Přestávka na oběd
12.45 - 14:30 2. část prezentace
    představení monitorovací zprávy a postup jejího vyplnění;
    podklady a požadované přílohy k monitorovací zprávě;
    posouzení výstupů ex post monitoringu s podmínkami poskytnuté dotace;
    postup při neplnění podmínek poskytnuté dotace
14:30 - 15:00 Prostor pro dotazy

Pozvánka (pdf)

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Březinová, tel.: +420 267 99 4214, e-mail: hana.brezinova@sfzp.cz
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.