english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Detail akce

Veřejné projednání návrhu Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

Místo konání

zasedací sál č. 959 budovy MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Doba konání

19. 6. 2014 (15.00 - 20.00)


Ministerstvo životního prostředí, Odbor fondů EU ve spolupráci s ECOLOGICAL CONSULTING, a.s. si Vás dovolují pozvat na akci s názvem VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA OBDOBÍ 2014 - 2020 A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí návrhu Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020, který probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejného projednání bude představen návrh uvedeného operačního programu a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Předkladatelem návrhu Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020 je Ministerstvo životního prostředí, zpracovatelem Vyhodnocení SEA je společnost ECOLOGICAL CONSULTING, a.s. Olomouc.

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence) nejpozději do 24. 6. 2013.

Pozvánka (pdf)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.