english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Detail akce

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik - jejich vznik a uplatnění v praxi (Olomoucký kraj)

Místo konání

kongresový sál v 2. NP budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Doba konání

16. 4. 2014 (9.15 - 15.00)


Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář.

Program semináře:

  9:15 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:05 Zahájení semináře
10:05 - 10:40 Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR?
                         - úprava českých právních předpisů,
                         - způsob plnění jednotlivých požadavků Povodňové směrnice v ČR.
10:40 - 11:10 Proces mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik
11:10 - 11:40 Přestávka na kávu
11:40 - 12:20 Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
                         a jejich yužití v praxi
12:20 - 12:50 Přístup veřejnosti k výsledkům mapování povodňového nebezpečí
                         a povodňových rizik
12:50 - 13:30 přestávka na občerstvení
13:30 - 14:20 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik
                          v Olomouckém kraji
14:20 - 15:00 Shrnutí a diskuze

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: kozubik.j@fce.vutbr.cz, telefonicky na čísle 541 147 761 nebo na http://www.vuv.cz/registrace/.

Seminář organizuje Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Brno ve spolupráci s Fakultou stavební, VUT v Brně v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvládání povodňových rizik".

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Stejné semináře se uskuteční ve všech krajích ČR v průběhu března až května. Jejich rozpis bude postupně zveřejňován na stránkách www.opzp2007-2013.czwww.mzp.cz a www.vuv.cz.

Pozvánka (pdf)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.