english  | RSS


I. výzva (uzavřena 26. 9. 2007)

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele je základní informační materiál pro potenciální předkladatele projektových žádostí. Srozumitelným, neúřednickým jazykem přibližuje základní prvky přípravy a zpracování projektů v rámci OPŽP.

Dokumenty pro přípravu žádosti v první výzvě

Přehled dokumentů potřebných pro přípravu žádosti. Sledujte průběžně stránky SFŽP. Dokumenty jsou průběžně aktualizovány.

Upřesnění první výzvy

Vzhledem k četným dotazům zájemců o dotace v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury - snižování rizika povodní došlo k úpravě textu 1. výzvy v části vymezující přípustné žadatele uvedené prioritní osy. Nový text jednoznačně vymezuje rozsah přijímaných žádostí.

Znění první výzvy

První výzva je zaměřena převážně na nepodnikatelské subjekty. V prioritní ose 2 a v oblasti podpory 4.1 přijímáme žádosti od všech přijatelných typů subjektů. Žádosti budou přijimány od 3. září do 26. října 2007.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.