english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Uzavřené výzvy » I. výzva (uzavřena 26. 9. 2007)

I. výzva (uzavřena 26. 9. 2007)

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele je základní informační materiál pro potenciální předkladatele projektových žádostí. Srozumitelným, neúřednickým jazykem přibližuje základní prvky přípravy a zpracování projektů v rámci OPŽP.

Dokumenty pro přípravu žádosti v první výzvě

Přehled dokumentů potřebných pro přípravu žádosti. Sledujte průběžně stránky SFŽP. Dokumenty jsou průběžně aktualizovány.

Upřesnění první výzvy

Vzhledem k četným dotazům zájemců o dotace v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury - snižování rizika povodní došlo k úpravě textu 1. výzvy v části vymezující přípustné žadatele uvedené prioritní osy. Nový text jednoznačně vymezuje rozsah přijímaných žádostí.

Znění první výzvy

První výzva je zaměřena převážně na nepodnikatelské subjekty. V prioritní ose 2 a v oblasti podpory 4.1 přijímáme žádosti od všech přijatelných typů subjektů. Žádosti budou přijimány od 3. září do 26. října 2007.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.