english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » F.A.Q. - Otázka a odpověď

F.A.Q. - Otázka a odpověď

Zajímalo by mne, jak je v OPŽP podpořen projekt? Jakou dotaci zde můžeme získat?
Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů. Počátek způsobilosti je obecně stanoven k datu 1. 1. 2007, avšak v konkrétních případech ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří projekty, které čerpají podporu podle regionální blokové výjimky, obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 (GBER) nebo Pokynů pro životní prostředí, v těchto případech jsou náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé. Dále platí, že jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.