english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » F.A.Q. - Otázka a odpověď

F.A.Q. - Otázka a odpověď

Existuje nějaký dotační program pro sportovní organizaci v tomto duchu: chceme osadit 2 retenční nádrže na zachytávání dešťových vod + vrtanou studnu, abychom potom pomocí toho zavlažovali fotbalové hřiště - nyní hřiště musíme zavlažovat pitnou vodou. Jednalo by se o úsporu cca 300 - 350m3 pitné vody ročně. Lze žádat o dotaci?

Tak jak projekt popisujete, čili vytvoření technické nádrže sloužící k zavlažování hřiště, jej podpořit nemůžeme. V OPŽP je možné podpořit v prioritní ose 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny, budování a obnovu retenčních a akumulačních nádrží přírodního charakteru, které se podílejí na krajinné a ekosystémové diverzitě vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní. Bližší podmínky jsou uvedeny na našich webových stránkách, www.opzp2007-2013.cz,  Dokumenty ke stažení, zde Obecné předpisy, v Implementačním dokumentu, bod 3.6 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Zkuste ještě konzultovat jiné možnosti dotací ze strukturálních fondů na bezplatné lince 800 200 200. Jedná se o linku Eurofon zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj, kde mají kolegové základní přehled o všech možnostech dotací ze SF v ČR.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.