english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » F.A.Q. - Otázka a odpověď

F.A.Q. - Otázka a odpověď

Jaká je minimální výše způsobilých nákladů v prioritní ose 6? Připravujeme se totiž na plánovanou výzvu dle zveřejněného harmonogramu. Dívala jsem se do podkladů, ale nějak se mi nedaří nalézt omezení pro výši způsobilých nákladů. Zajímalo by mne, zda a kde je toto specifikováno.

Pokud se týká PO 6, tak v textu Implementačního dokumentu není minimální výše způsobilých nákladů uvedena. Znamená to, že není tato hranice stanovena, v kapitole 3.6.4 je uvedeno následující: Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů. Pokud tedy text konkrétní výzvy k příjmu žádostí nestanoví jinak, je možné v této ose podávat jakékoliv projekty v rámci specifikace individuálních projektů - tedy všechny odpovídající projekty, u kterých celkové náklady nepřesahují částku 50 mil. €. Viz znění Implementačního dokumentu.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.