english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » F.A.Q. - Otázka a odpověď

F.A.Q. - Otázka a odpověď

Je možno požádat o dotaci z OP Životní prostředí prioritní osa „4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží" na odstranění starých budov (prasečáku), který před dvěma lety vyhořel, a starých promořených budov po chovu krav?

Popsaný případ by eventuálně mohl spadat pod oblast podpory 4.2 a tedy projekt sanace starých ekologických zátěží, nicméně zcela zásadní zde bude, zda se skutečně jedná o starou ekologickou zátěž, což z dotazu není příliš zřejmé. Za starou ekologickou zátěž lze totiž považovat závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Přičemž zjištěnou kontaminaci je možno brát jako starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Viz bližší popis v textu Implementačního dokumentu a dále metodický pokyn pro analýzu rizik.

Popis všech nutných dokladů (a předpokladů) k takové žádosti pak najdete v textu Závazných pokynů. Každý projekt v oblasti podpory 4.2 musí být s ohledem na výše uvedené předem konzultován s Odborem environmentálních rizik a ekologických škod MŽP (OEREŠ), který je odborným garantem těchto projektů a vydává ke každé žádosti závazné stanovisko. Pokud by toto stanovisko bylo souhlasné, bylo by pak možné žádat o související dotaci. Více k tomuto konkrétnímu případu tedy viz daný odbor MŽP s číslem 750.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.