english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

19.05.2016  -
Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost odvádění většiny srážkové vody do kanalizačních systémů.

Aktualizace Implementačního dokumentu pro OPŽP 2007 - 2013

18.05.2016  -
Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu.

Ministr schválil změnu výše podpory u projektů z předešlých výzev OPŽP

13.05.2016  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí.

Podávání mimořádných Žádostí o platbu v OPŽP ve II. čtvrtletí r. 2016

21.04.2016  -
Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin.

Možnost navýšení podpory OPŽP v prioritní ose 1

13.04.2016  -
O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera.

Doporučení k účtování u příjemců podpory, u kterých v roce 2016 dochází k úpravě RoPD/ Smlouvy

11.04.2016  -
Doporučení se týká příjemců podpory, u kterých dochází v roce 2016 k vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD") / k podpisu dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory („Smlouvy") z důvodu přiznání dodatečné dotace a kteří účtují dle vyhl. č. 410/ 2009 Sb. a dle vyhl. č. 500/2002 Sb.

Podávání mimořádných Žádostí o platbu v OPŽP ve II. čtvrtletí r. 2016, termín pro předložení vyúčtování zálohových faktur

11.04.2016  -
Příjemcům podpory v OPŽP 2007-2013 umožní SFŽP ČR podávat mimořádné Žádosti o platbu i na počátku II. čtvrtletí r. 2016. Současně prodlužuje termín pro předložení vyúčtování zálohových faktur.

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

24.03.2016  -
Ke dni 14. března 2016 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2007-2013 (dále jen „Závazné pokyny"), které nabudou účinnosti dne 25. března 2016.

Priorita se vrací k zvýhodněným půjčkám SFŽP ČR

24.03.2016  -
Březnové vydání Priority čtenářům přibližuje prostřednictvím rozhovoru se starostou Znojma a předsedou sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko Vlastimilem Gabrhelem, jak v praxi pracovat se zvýhodněnými půjčkami od Státního fondu životního prostředí ČR. Představuje i nově vyhlášenou 36. výzvu OPŽP a Písek jako „chytré město".

Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 3

03.02.2016  -
Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 3 ke Směrnici MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí).
Počet nalezených článků 780, zobrazeny články od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.