english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Ex post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP 2007 – 2013

09.04.2015  -
Pokud jste se nezúčastnili seminářů pořádaných na téma následného monitoringu vodohospodářských projektů, můžete si stáhnout prezentaci z těchto seminářů. Zároveň připomínáme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v informačním systému.

Aktualizace Závazných pokynů

01.04.2015  -
Ke dni 1. 4. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 5, 8 a Přílohy č. 3 a 8.

Zájem o dotaci na environmentální vzdělávání, dětská hřiště či zahrady pětkrát převýšil vymezené financeTisková zpráva

25.03.2015  -
Takřka pětinásobně překročili žadatelé o dotaci na environmentální vzdělávání a poradenství prostředky vymezené pro 65. výzvu končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Změna úředních hodin krajských pracovišť

23.03.2015  -
Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

Zájem o dotace (nejen) na třídění bioodpadu trojnásobně převýšil vymezené prostředky. Výsledky budou v květnuTisková zpráva

23.03.2015  -
Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR.

Máte dotaz ohledně monitoringu vodohospodářských projektů?

19.03.2015  -
Pokud máte dotazy týkající se (ex post) monitoringu vodohospodářských projektů, můžete je poslat na nově zřízenou e-mailovou adresu.

Poslední dva semináře k Monitoringu vodohospodářských projektů OPŽP 2007-2013 budou v Praze

11.03.2015  -
MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Informace pro žadatele v OPŽP 2007 - 2013 – čerpání v režimu veřejné podpory podle nařízení GBER č. 651/2014

10.03.2015  -
Žadatelé o podporu v rámci OPŽP mají od února 2015 nově možnost na projekty energetických úspor v režimu veřejné podpory čerpat dotaci podle Nařízení GBER č. 651/2014 mimo jiné i podle článku 38 - Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Viz tisková zpráva ze dne 30. 1. 2015.

Aktualizace Praktické příručky - smluvních výkonových ukazatelů oboru VaK ČR

06.03.2015  -
Ke dni 6. 3. 2015 byla aktualizována Praktická příručka - smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR včetně jejích příloh. Změny v těchto dokumentech zajišťují soulad s aktuálně platnými právními předpisy a zároveň došlo ke zohlednění dosavadních zkušeností při administraci projektů OPŽP v Prioritní ose 1 provozovaných v oddílném modelu.

Evropské i národní dotační programy pomáhají s ochranou přírody

03.03.2015  -

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí pořádají dne 2. 4. 2015 celodenní konferenci na téma „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů".

Počet nalezených článků 812, zobrazeny články od 81 do 90
<< < ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.