english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití zálohových faktur

03.07.2015  -
V letošním roce končí programové období 2007-2013 a je důležité si připomenout některé důležité termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu.

Aktualizace Závazných pokynů

01.07.2015  -
Ke dni 25. 6. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"), které nabyly účinnosti 1. 7. 2015.

Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

30.06.2015  -
Z technických důvodů bude od čtvrtka 2. července od 18 hod. do pátečních ranních hodin (max. do 6:00) mimo provoz většina informačních systémů SFŽP ČR.

Aktualizace Implementačního dokumentu OPŽP pro OPŽP 2007 - 2013

19.06.2015  -
Monitorovacím výborem byla dne 18. 6. 2015 schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu.

Aktuální Priorita nabízí nové výzvy

08.06.2015  -
V aktuální Prioritě najdete informace o posledních výzvách z OPŽP 2007-2013 i znění avizovaných výzev z OPŽP 2014-2020. Součástí vydání je i popis nastavení Operačního programu 2014-2020. Ten, kdo by chtěl o novém programu více, může se s ním ještě ve větším detailu seznámit na internetových stránkách www.opzp.cz.

Změna prognózy vývoje cenového tarifu ve finanční analýze projektů v PO 1 OPŽP

04.06.2015  -
O změnu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta je možné žádat od roku 2015. Nově budou žádosti zaslané od 1. 6. 2015 moci uplatnit novou výši cen vodného a/nebo stočného od roku 2016.

Zálohové a zúčtovací faktury na konci programového období 2007 - 2013

04.06.2015  -
Upozorňujeme žadatele, že na konci programového období 2007-2013 mohou zálohovou fakturu proplatit nejpozději do 31. prosince 2015 a zúčtovací fakturu předložit nejpozději do konce února 2016.

Kontrola zadávací dokumentace v rámci administrace LXIV. a LXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí

02.06.2015  -
Kontrola zadávací dokumentace proběhne až před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Závazný model FA typu „Provozní ztráta" pro prioritní osu 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny"

01.06.2015  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP 2007-2013 a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, je k dispozici závazný nástroj pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Tento nástroj byl zveřejněn v rámci aktuality na web OPŽP dne 2. 2. 2015 a zůstává platný i pro LXVI. výzvu.

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013. Příjem žádostí začíná zítraTisková zpráva

01.06.2015  -
V poslední LXVI. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč.
Počet nalezených článků 812, zobrazeny články od 61 do 70
<< < ... [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.