english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Aktuální Priorita nabízí nové výzvy

08.06.2015  -
V aktuální Prioritě najdete informace o posledních výzvách z OPŽP 2007-2013 i znění avizovaných výzev z OPŽP 2014-2020. Součástí vydání je i popis nastavení Operačního programu 2014-2020. Ten, kdo by chtěl o novém programu více, může se s ním ještě ve větším detailu seznámit na internetových stránkách www.opzp.cz.

Změna prognózy vývoje cenového tarifu ve finanční analýze projektů v PO 1 OPŽP

04.06.2015  -
O změnu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta je možné žádat od roku 2015. Nově budou žádosti zaslané od 1. 6. 2015 moci uplatnit novou výši cen vodného a/nebo stočného od roku 2016.

Zálohové a zúčtovací faktury na konci programového období 2007 - 2013

04.06.2015  -
Upozorňujeme žadatele, že na konci programového období 2007-2013 mohou zálohovou fakturu proplatit nejpozději do 31. prosince 2015 a zúčtovací fakturu předložit nejpozději do konce února 2016.

Kontrola zadávací dokumentace v rámci administrace LXIV. a LXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí

02.06.2015  -
Kontrola zadávací dokumentace proběhne až před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Závazný model FA typu „Provozní ztráta" pro prioritní osu 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny"

01.06.2015  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP 2007-2013 a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, je k dispozici závazný nástroj pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Tento nástroj byl zveřejněn v rámci aktuality na web OPŽP dne 2. 2. 2015 a zůstává platný i pro LXVI. výzvu.

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013. Příjem žádostí začíná zítraTisková zpráva

01.06.2015  -
V poslední LXVI. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč.

Ministr životního prostředí schválil jedny z posledních projektů OPŽP 2007 - 2013 celkem za více než 5 miliard korunTisková zpráva

26.05.2015  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes schválil projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Jedná se o 2354 projektů podaných v 64. a 65. výzvě, zaměřených na energetické úspory, nakládání s odpady, na oblast ochrany přírody a na rozvoj environmentálního vzdělávání.

Přihlaste se do soutěže Stavba roku 2015

25.05.2015  -
Přihlašovat můžete veškeré stavby, které budou zkolaudovány nebo předány do předběžného užívání do konce května 2015. Na stáří přihlašované stavby se nebere ohled. Přihlášku pošlete do 2. června 2015.

Povinnosti příjemců v rámci VH monitoringu

21.05.2015  -
Povinnosti příjemce dotace ve vztahu k plnění podmínek ex - post monitoringu vodohospodářských projektů financovaných z OPŽP 2007 - 2013 naleznete v přiloženém dokumentu.

Ministr schválil žádost o podporu z LIX. výzvy OPŽP

15.05.2015  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec na základě doporučení Řídicího výboru konaného formou per rollam schválil dne 13. 5. 2015 jednu žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí.
Počet nalezených článků 808, zobrazeny články od 61 do 70
<< < ... [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.