english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Aktualizace cenových indexů pro stanovení vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2015

04.11.2015  -
Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů používaných pro tvorbu cen vodného a stočného.

Závazné termíny a instrukce pro podání žádostí o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2015

29.10.2015  -
SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (dále „ŽoP") průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2015 (dále „FPK") s výjimkou výše způsobilých výdajů, u kterých bylo příjemci ve FPK schváleno předložení ŽoP v I. čtvrtletí 2016 (pouze ŽoP s plně uhrazenými fakturami do 31. 12. 2015).

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

29.09.2015  -
Ke dni 24. 9. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které nabyly účinnosti 29. září 2015. Ke změně došlo v kapitole o pravidlech a podmínkách pro uvolňování podpory.

Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 2

25.09.2015  -
Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí).

O přínosu OPŽP české ekonomice v aktuální Prioritě

21.09.2015  -
Aktuální Priorita se zabývá intenzivním čerpáním z právě končícího Operačního programu Životní prostředí. Zatímco loni bylo z programu na účty příjemců dotací proplaceno 33 miliard korun, letos to má být více než 34 miliard korun. Je zřejmé, že tak vysoké objemy finančních prostředků, které proudí do ekonomiky, mají zásadní dopady na celkový výkon hospodářství České republiky.

Aktualizace Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP

17.09.2015  -
Ke dni 16. 9. 2015 byla zaktualizována Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP na verzi 3.6 a zároveň došlo k aktualizaci kontrolního listu pro kontrolu provozní smlouvy a posouzení výběrového řízení dle koncesního zákona.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2016 dle podmínek OPŽP 2007–2013

01.09.2015  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007-2013, platný pro kalendářní rok 2016.

Ukončování financování v OPŽP - způsobilost a proplácení DPH

27.08.2015  -
V souvislosti s dotazy příjemců podpory doplňujeme aktualitu zveřejněnou dne 3. 7. 2015 ("Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití zálohových faktur") o následující informace:

Vkládání faktur - upozornění pro příjemce podpory v OPŽP

10.08.2015  -
Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k předkládání faktur ke kontrole.

Ministr Brabec schválil projekty za 271 milionů z dobíhajícího OPŽP 2007–2013. Původní částku navýšil o 71 milionů Tisková zpráva

31.07.2015  -
Ministr Richard Brabec podepsal realizaci bezmála 150 projektů z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 za 271 milionů Kč z peněz EU. Původně bylo v 66. výzvě vymezeno 200 milionů. O dotace na projekty zaměřené na zlepšení biodiverzity, obnovu krajinných struktur, regeneraci urbanizované krajiny, ale i na úpravu vodního režimu v krajině byl však veliký zájem. Ministr Brabec proto schválil projekty s alokací o 71 milionů Kč vyšší.
Počet nalezených článků 814, zobrazeny články od 51 do 60
<< < [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.