english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Říjnová Priorita ukazuje, jak je voda vzácná

24.10.2016  -
V novém čísle naleznete přehled nabízených dotací včetně těch nově vyhlášených. Inspirativní nejen jako tip na výlet je reportáž z Vodního domu kousek od Vlašimi. Zejména pro majitele kotlů jsou zajímavé rady a tipy Ministerstva životního prostředí týkající se jejich revizí.

Předkládání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce a doručení Závěrečné monitorovací zprávy na SFŽP ČR v OPŽP 2007-2013 – důležité upozornění

07.10.2016  -

Platná pravidla pro uzavírání programového období 2007-2013 stanoví, že projekty, jejichž celkové výdaje nedosahují limitu 5 mil. eur celkových nákladů (způsobilé i nezpůsobilé náklady včetně DPH), musí být dokončeny a plnit svůj účel stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) do konce roku 2016.

 

Priorita přináší přehled nových výzev

23.09.2016  -
Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze čerpat zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR. Půjčky jsou nově nabízeny i u odpadových projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2017 dle podmínek OPŽP 2007 - 2013

13.09.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2017.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 – 2013

29.08.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Priorita: Aktuální výzvy a rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí

15.08.2016  -
Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí.

Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP

20.06.2016  -
Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních výzev z prioritních os 1, 3 a 4.

Změna konečné ceny vodného/stočného projektů v PO 1 OPŽP

17.06.2016  -
Žádosti o úpravu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta od roku 2016 mohou žadatelé zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou moci uplatnit novou výši cen vodného a/nebo stočného od roku 2017.

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

19.05.2016  -
Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost odvádění většiny srážkové vody do kanalizačních systémů.

Aktualizace Implementačního dokumentu pro OPŽP 2007 - 2013

18.05.2016  -
Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu.
Počet nalezených článků 808, zobrazeny články od 21 do 30
<< < [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.