english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014

02.12.2014  -
Dne 30. 11. 2014 skončil příjem žádostí o platbu (ŽoP) zahrnujících neuhrazené či částečně uhrazené faktury (tzv. modifikované ex-ante ŽoP). V případě tohoto typu platby je povinná lhůta pro zadání bankovních výpisů (BV) a jejich doručení na SFŽP v listinné podobě 10 pracovních dnů. SFŽP ČR vyšel vstříc příjemcům podpory a pro tento typ plateb stanovil závazný termín podání ŽoP až na 30. 11. 2014, přičemž však musí být splněny další termíny dané Řídicím orgánem a Ministerstvem financí ČR.

Informace pro příjemce se spolufinancováním ze SFŽP ČR – financování na konci r. 2014

29.11.2014  -
V souvislosti s informací, která byla zveřejněna na stránkách OPŽP dne 21. 11. 2014 doplňujeme následující informace. Zveřejněná informace se týkala pouze obcí, měst, krajů a svazků obcí a měst (dále ÚSC), které mají spolufinancování ze SFŽP ČR (dále Fond) a nebudou zároveň čerpat půjčku z Fondu.

Víkendový provoz SFŽP ČR

26.11.2014  -

Připomínáme všem příjemcům podpory z OPŽP, že 30. 11. 2014 do 20 h je poslední možný termín pro podání Žádosti o platbu (dále ŽoP) na neuhrazené či částečně uhrazené faktury, tzv. modifikované ex-ante platby (viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, kap. 8.2). Pro všechny ostatní faktury platí podání ŽoP s termínem do 5. 12. 2014 včetně.

Priorita: Letošní financování projektů z OPŽP končí 5. prosince 2014

24.11.2014  -
Aktuální číslo přináší zprávu o závazných termínech k podání žádostí o platbu v letošním roce. Priorita dále detailně rozebírá nastavení jednotlivých prioritních os v novém Operačním programu Životní prostředí 2014 až 2020.

Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu

21.11.2014  -
S ohledem na proběhlé volby do obecních zastupitelstev a s tím spojené problémy s ustavujícími zastupitelstvy měst a obcí upravil Fond možnost podání žádosti o platbu u nových projektů tak, aby bylo možné ji podat a proplatit ještě v tomto roce.

Na financování projektu OPŽP stále není pozdě!

20.11.2014  -
Státní fond životního prostředí ČR letos zadministruje historicky největší počet Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K 17. listopadu jich bylo vydáno 5 059 s výší dotace EU 34,2 miliardy korun a další stovky každým dnem přibývají. V roce 2013 bylo vydáno 3 533 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 21 miliard korun.

Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014

19.11.2014  -
Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů, používaných pro tvorbu cen vodného a stočného.

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

04.11.2014  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

LXIII. výzva (fázovací výzva pro PO 1)

04.11.2014  -
Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Financování projektů z OPŽP končí 5. prosince

31.10.2014  -
Státní fond životního prostředí ČR oznamuje příjemcům podpory tyto závazné termíny k podání žádostí o platbu v roce 2014: Příjemcem neuhrazené resp. částečně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 30. 11. 2014. Příjemcem plně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 5. 12. 2014.
Počet nalezených článků 815, zobrazeny články od 121 do 130
<< < ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.