english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí nabízí slibované dotace (nejen) na třídění bioodpadu. SFŽP ode dneška přijímá žádosti.Tisková zpráva

02.02.2015  -
Státní fond životního prostředí ode dneška přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013.

Zveřejnění závazného modelu FA Provozní ztráty pro prioritní osu 4 a 6 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží" a „Zlepšování stavu přírody a krajiny"

02.02.2015  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byl dne 2. 2. 2015 zveřejněn závazný nástroj pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 4 a 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

LXIV. výzva

30.01.2015  -
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Změny v oblasti veřejné podpory pro OPŽP 2007 - 2013 v souvislosti s ukončením platnosti přechodného období k 31. 12. 2014 pro nařízení GBER č. 800/2008.

30.01.2015  -
S odkazem na tiskové zprávy ze dne 29. 7. 2014 (Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory) a dne 29. 8. 2014 (Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty OPŽP 2007-2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel) vztahující se k problematice veřejné podpory dle nového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER č. 651/2014) upozorňuje Řídicí orgán Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na další skutečnosti a změny, které v důsledku přijetí tohoto nařízení vyplývají pro OPŽP 2007 - 2013 ke dni 1. 1. 2015.

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

29.01.2015  -
Ke dni 29. 1. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 4, 6, 8, 9 a Příloha č. 3.

Semináře MŽP Biotour 2015 - jak na bioodpady podle nové legislativy

14.01.2015  -
MŽP nově připravuje sérii seminářů, jejichž cílem bude seznámit starosty měst a obcí s aktuální bioodpadovou legislativou, připravit je na čerpání prostředků OPŽP v oblasti třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a společně identifikovat vhodný a ekonomický způsob třídění tohoto odpadu v jejich obci.

Priorita: Evropská komise ocenila úspěšné čerpání peněz z OPŽP

05.01.2015  -
Prosincová Priorita přináší článek z listopadového jednání 16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Během jednání zástupci Evropské komise ocenili pokrok v administraci projektů podpořených z OPŽP v roce 2014. Na zasedání výboru se přitom ještě předpokládalo, že výše nedočerpaných prostředků z OPŽP v roce 2014 se bude pohybovat kolem pěti miliard korun. Na konci roku však bylo již jasné, že se z OPŽP vyčerpají všechny finanční prostředky a že Česká republika nebude muset do Bruselu vracet žádné peníze.

Úřední hodiny SFŽP ČR na konci roku

30.12.2014  -
Ve středu 31. 12. 2014 budou zkráceny úřední hodiny pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Ve čtvrtek 1. ledna 2015 budou pracoviště SFŽP ČR zavřena.

Technická aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi II.0.11 a s tím souvisejících dokumentů

19.12.2014  -
V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.11 a s tím související dokumenty.

Ministr Brabec se svým týmem zachránil 18 miliard pro životní prostředí z evropských fondůTisková zpráva

18.12.2014  -
Krizové řízení ministra Richarda Brabce sklízí ovoce. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem nastartovalo po svém nástupu na rezort razantní krizová opatření, namířená na oživení čerpání evropských fondů směřujících do ekologie. Rezortu se podařilo plánovanou ztrátu 18 miliard korun dostat na nulu. V letech 2014 a 2015 tak nevrátí do Bruselu ani korunu.
Počet nalezených článků 808, zobrazeny články od 101 do 110
<< < ... [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.