english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Klient chce podat žádost do PO2, pořizují technologii pro spalování jimi produkovaných organických látek. Dokládá energetický audit nebo studie proveditelnosti (jedná se o spalovací zařízení, leč je otázka, zda je to energetický projekt?)detail >>
Zobrazit odpověď
U těchto projektů předpokládáme předkládání studie proveditelnosti, energetický audit by byl vyžadován asi pouze v případech, kde by docházelo například současně k energetickému využívání odpadního tepla. Každopádně hlavní bude vždy ta studie proveditelnosti, která musí posoudit vhodnou zvolenou technologii.
Rekonstrukce  budovy: zateplení, nová střecha, okna a přechod z kotle využívajícího tuhá paliva (uhlí) na kotel plynový (zemní plyn) Lze zařadit pod Oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie: snižování spotřeby energie a rekonstrukce otopných soustavdetail >>
Zobrazit odpověď
Změna zdroje tepla z uhlí na zemní plyn včetně snížení energetické spotřeby spadá do oblasti podpory 2.1.2 .
Výměna záložního zdroje elektrické energie včetně rozvoden: Jedná  se o rekonstrukci záložního zdroje elektrické energie. Součástí akce bude  i výměna vybavení rozvoden elektrické energie a napojení na centrální monitoring. Je možné tento typ projektu vůbec podpořit?detail >>
Zobrazit odpověď
Tento projekt není možné v rámci OPŽP podpořit.
Obnova teplovodního kotle pro vytápění a TUV: Výměna zastaralého parního kotle, který byl před šesti lety nouzově upraven na  teplovodní.  Jedná  se o kotel s malou účinností, malou spolehlivostí a vysokými emisními limity. Součástí výměny kotle bude i úprava příslušenství a dodávka ekonomizéru. Spadá pod Oblast  podpory  3.2.1    energie:  rekonstrukce otopných soustav nebo  raději  Oblast  podpory  2.1.2  Snížení  příspěvku  imisí: pořízení nízkoemisního palovacího zdroje?detail >>
Zobrazit odpověď
Je třeba upřesnit zdroj emisí. Pravděpodobně se jedná o oblast podpory 2.1.2 Snížení příspěvku emisí: pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (nelze však podpořit přechod ze zemního plynu na zemní plyn).
Jaký je rozdíl mezi energetickým auditem a studií proveditelnosti, resp. kdy se co předkládá?detail >>
Zobrazit odpověď
Audit - u všech energetických projektů, kde je nějaký zdroj, studie proveditelnosti – opatření pro vytváření bariér proti šíření prachu (konkrétně 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti plošných zdrojů – výsadba a regenerace izolační zeleně).
Město chce instalovat současně v jedné budově solární kolektory a kotel na plyn, tj.  osa 3 a 2. Lze kombinovat nejenom oblasti podpory v rámci jedné osy, ale i v rámci více os? detail >>
Zobrazit odpověď
Pokud by bylo možné podpořit instalaci plynového kotle (pouze při přechodu z uhlí, případně topných olejů), v rámci PO 2 je možné zahrnout i instalaci obnovitelného zdroje, jehož výkon je menší než 50% celkového instalovaného tepelného výkonu. U solárních kolektorů je splnění zřejmé, tzn. je možné společně podpořit v PO 2
Může čerpat podporu v programu 2.2. pro VOC i velký podnik (myšleno v kategorii malý, střední)?detail >>
Zobrazit odpověď
Podmínka čerpání podpory z OPŽP v rámci programu 2.2.c Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší není omezena pouze na malé a střední podniky. Typy žadatelů jsou uvedeny v Implementačním dokumentu. Podpora de minimis se od roku 2007  zvýšila ze 100 000 na 200 000 EUR. Veškeré informace jsou k dispozici na www.opzp2007-2013.cz.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 731 do 737
<< < ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] 74 > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.