english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Nový program 2014-2020
  • Tisk

Ministerstvo životního prostředí poskytuje návod na tvorbu integrované strategie široké veřejnosti

22.10.2014 - Vedle integrovaných nástrojů spadajících do oblasti územní dimenze, které vznikají na národní úrovni pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj, nabízí Ministerstvo životního prostředí k využití široké veřejnosti draft metodiky pro tvorbu integrované strategie, která může být využita ve specifických případech problematiky životního prostředí, které nejsou národními nástroji pokryty.

Tento obecný návod se může stát pro potenciální žadatele jedním z podkladů při strategickém a integrovaném přístupu v území (zejména ve své analytické a návrhové části) a ve svém důsledku vést k přípravě kvalitních a synergických projektů v období let 2014-2020.

Metodika IPRSU pro programové období 2014 - 2020
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.