english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Tiskové zprávy
  • Tisk

Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽPTisková zpráva

13.04.2011 - Certifikace byla pozastavena z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti, nikoli z Bruselu, jak média mylně uvádějí. Ministerstvo financí jako platební certifikační orgán pozastavilo ověřování výdajů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prosinci 2010, a to v reakci na nařčení Libora Michálka ze zneužití evropských prostředků programu ve Státním fondu životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Ministerstvu financí výsledky auditu, které neprokázaly žádná pochybení ani nesrovnalosti v administraci prioritních os, které jsou orientovány na jednotlivé složky životního prostředí. Nic tedy nebrání tomu, aby Ministerstvo financí neobnovilo tzv. certifikaci k výplatě finančních prostředků žadatelům s řádnou a schválenou žádostí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zastává názor, že již neexistuje důvod pro blokování výplaty finančních prostředků v rámci OPŽP ze strany Ministerstva financí.

Osud výplat finančních prostředků všem schváleným žadatelům má tedy nyní v rukou Ministerstvo financí. MŽP a SFŽP žádá Ministerstvo financí o urychlené řešení situace tak, aby MŽP mohlo obnovit certifikace výdajů.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.