english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Akce a pozvánky » Plánované
  • Tisk

V září se konají akce k problematice vodárenství

15.08.2012 - Ministerstvo životního prostředí připravuje na měsíc září Celodenní pracovní seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách vyžadovaných OPŽP a Konferenci k problematice regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Akce se konají ve dvou dnech za sebou na dvou místech - jednou v Olomouci ve dnech 17. a 18. září a podruhé v Praze ve dnech 24. a 25. září.

Seminář je určen pro zástupce provozních společností, zejména pro pracovníky zodpovědné za cenotvorbu a bude zaměřen především na konkrétní otázky a problémy při sestavování cen pro vodné a stočné na rok 2013 s využitím nástrojů OPŽP.
Orientační program semináře je přiložen.

O zaslání Vašich dotazů a námětů k diskuzi žádáme na e-mailovou adresu prilohac7opzp@mzp.cz v termínu do 24. srpna 2012. Vzhledem k omezené kapacitě seminářů potvrďte také svoji účast.

Konference je určena odborné veřejnosti a bude se na ní diskutovat zejména o koncepční a technické problematice regulace v oboru vodovodů a kanalizací v ČR a dalším vývoji ve vazbě na získání dotačních prostředků z EU v rámci následujícího programového období.

Podrobný program konference pro Olomouc i pro Prahu bude s předstihem uveřejněn na webových stránkách www.opzp2007-2013.cz. Svou účast, prosím, nahlašte na e-mail prilohac7opzp@mzp.cz .

Účast na semináři je zdarma. Kapacita seminářů je již vyčerpána.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.