english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejnění závazných nástrojů FEA pro oblast odpadového hospodářství (Prioritní osa 4)

28.07.2009 - Na webu OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení, odkaz Pro žadatele a příjemce, a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly dne  28. 7. 2009 zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA) projektů z oblasti odpadového hospodářství (Prioritní osa 4, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Soubor aktualizovaných nástrojů FEA, v. 15.0, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty a vypracované modelové příklady. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné pro všechny projekty s finanční (příp. ekonomickou) analýzou v rámci 11. výzvy OPŽP. Nástroje pro zpracování FA/FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné.

V závislosti na typu projektu volí Žadatel/Zpracovatel odpovídající sadu nástrojů ze tří setů. Pro projekty typu sběrný dvůr či kompostárna, u nichž je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model „Provozní ztráta". Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. „zelené louce"), tak i projekty obsahující rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. „přírůstkový" přístup).

U projektů, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, ověří Žadatel/Zpracovatel postup vyplnění modelu Provozní ztráta s odpovědnými pracovníky SFŽP. V případě, kdy projekt generuje kladné  čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije následně pro zpracování finanční (příp. ekonomické) analýzy jeden ze setů „Jádrový model - zelená louka" nebo „Jádrový model - přírůstkový", dle typu projektu. Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů.

Podrobné informace ke zpracování FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.