english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Proběhl seminář pro realizátory projektů Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000

23.07.2009 - Česká republika se vstupem do EU zavázala vyhlásit a zajistit ochranu soustavy Natura 2000. Natura 2000 je soustava chráněných území, jejichž cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Soustavu Natura vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.

Finanční podporu soustavě Natura 2000 zajišťuje v České republice Operační program Životní prostředí, konkrétně jeho oblast podpory 6.1. Vyhlašování území soustavy Natura 2000 je organizačně a legislativně komplikovaný proces, v rámci OPŽP jde o projekty velmi netypické a administrátoři SFŽP zaznamenali u realizace projektů souvisejících s Naturou, a to zejména v oblasti výběrových řízení. 

Protože cílem Státního fondu životního prostředí je poskytnou realizátorům projektů co nejkvalitnější metodickou podporu, proběhlo v polovině července v prostorách SFŽP setkání projektových manažerů odboru ochranu přírody ÚŘP a pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny se zástupci krajských úřadů, kteří realizují projekty týkající se Natury.

Zástupci příjemců podpory byli detailně seznámeni s procesem administrace žádostí v rámci OPŽP. Důraz byl kladen zejména na správný a transparentní průběh zadávacího řízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a Závaznými pokyny pro žadatele a definici problematických bodů administrace ve světle dosavadních zkušeností s administrací těchto projektů. 

Během setkání byl dán velký prostor dotazům i individuálním konzultacím. Setkání posloužilo i k výměně zkušeností s implementací soustavy Natura 2000 mezi zástupci jednotlivých krajských úřadů.

V oblasti podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000 bylo dosud schváleno 16 projektů ve 13 krajích, celková výše podpory dosahuje téměř 328 milionů korun.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.