english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Fond vyhodnocuje další skupinu projektů žádajících o podporu z OPŽP

18.07.2009 - 10. výzva OPŽP byla zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie. Příjem žádostí do 10. výzvy byl ukončen 30. června 2009 a SFŽP zaregistrovalo celkem 239 projektových žádostí.


V současné době procházejí tyto projekty administrativní kontrolou a dále budou hodnoceny z hlediska jejich ekologické, technické a ekonomické přijatelnosti. Pokud splní všechny stanovené podmínky, budou na konci listopadu předloženy Řídícímu výboru, který je následně doporučí ministru životního prostředí ke schválení.

Celkové náklady na projektové žádosti z 10. výzvy činí Kč 2,36 miliard Kč, z toho činí očekávaná podpora z  z Fondu soudržnosti Kč 1,3 mld Kč  a  podpora z prostředků SFŽP  68,7 milionů Kč.

V rámci oblasti podpory 1.3, jejímž cílem je omezování rizika povodní, byla výzva omezena na podoblast podpory 1.3.1, která se týká „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany".  Investiční podporu mohou získat projekty zaměřené na zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatřeni na tocích, v nivě i v ploše povodí s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí a na vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatřeni včetně přírodě blízkých protipovodňových opatřeni v oblasti povodí Moravy nad Olomoucí, konkrétněji Odry, Bečvy, Svratky, Dyje, Nežárky, Dědiny, Ploučnice a horního Pomoraví. V rámci této oblasti podpory bylo podáno 8 projektů v celkové výši 34 milionů korun Kč, celková podpora by měla dosáhnout 26 milionů korun.

V rámci oblasti podpory 3.1, která je zaměřena na „Výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny" bylo podáno 181 projektových žádostí v celkové výši 1,7 mld. Kč a podporu očekávají ve výši téměř   jedné  miliardy.

V rámci oblasti podpory 3.2, která je zaměřena na „Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry" bylo podáno 50 projektových žádostí v celkové výši 578 mil. Kč.

           Analýza projektů přijatých v X. výzvě OPŽP k 9. 7. 2009

PodporaPočet projektůCelková cenaCelkové způsobilé výdaje
1.3  34 268 430    28 797 000                        
3.1        181     1 749 634 347  1 420 810 420                        
3.2  50  578 127 775  456 416 073                        
shrnutí  239  2 362 030 552  1 906 023 493                        
 PodporaPožadovaná podpora FSPožadovaná podpora SFŽPPožadovaná půjčka SFŽPCelková požadovaná výše podpory
 1.3   24 477 450   1 439 850   0   25 917 300 
 3.1   918 900 531   43 836 462   2 128 820   962 736 993 
 3.2   387 514 930   23 447 320   0   410 962 250 
 shrnutí   1 330 892 911   68 723 632   2 128 820   1 399 616 543 


Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní
Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.