english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Na účtech příjemců jsou již dvě miliardy

25.06.2009 - Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc.

Ke konci června Státní fond životního prostředí evidoval celkem 853 průběžných žádostí o platbu. Proplaceno bylo dosud přes 2 miliardy korun a SFŽP eviduje nové žádosti o proplacení ve výši téměř 389 milionů. Nejvíce peněz - téměř 1 miliarda - byla vyplacena projektům realizovaným v rámci prioritní osy 3 - udržitelné využívání zdrojů energie.

SFŽP plánuje, že do konce roku 2009 převede na účty příjemců podpory celkem 20 miliard korun, což představuje dvě třetiny alokace OPŽP pro roky 2007 a 2008.

„Bez problému a dokonce s ročním předstihem tak splníme pravidlo n+3, tedy pravidlo, že alokace pro určitý rok musí být vyčerpána nejpozději o tři roky později," komentuje plány SFŽP náměstek Valdman, „záleží však i na příjemcích podpory, jak rychle dokáží dovést schválené projekty do etapy realizace".

Přehled projektů k 23. 6. 2009

OSAŽádosti
o proplacení celkem

Proplaceno
z

ERDF/FS

Proplaceno
z
SFŽP/SR
Žádosti
o
proplacení z ERDF/FS
Žádosti
o proplacení z SFŽP/SR
Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní35155 448 0468 860 01619 669 5631 441 020
Osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí510 739 4071 098 90700
Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie355893 637 12251 155 760117 158 67510 070 029
Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží183626 410 80070 137 524115 171 36110 620 037
Osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny270243 780 35923 057 27399 972 578 15 559 036
Osa 7 -  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu57 414 090436 12300
Celkem8531 937 429 825154 745 602351 972 17837 690 122

 

Částky jsou uvedeny v Kč

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
FS - Fond soudržnosti
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SR - Státní rozpočet
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.