english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Operační program Životní prostředí dává možnosti neziskovým organizacímTisková zpráva

03.11.2008 - Státní fond životního prostředí pořádá cyklus seminářů o možnostech čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí pro nevládní neziskové organizace. Ty budou moci využít část z celkových téměř 5 miliard euro, které jsou v programu alokovány v letech 2007 - 2013. Druhý z cyklu seminářů proběhne zítra v Praze.

Občanská sdružení, obecně prospěšné organizace či církevní organizace tak mohou využít dotace z operačního programu například na zateplení budovy, přeměnu topných systémů na biomasu či instalaci solárních článků pro výrobu elektrické energie. Podporovány jsou také projekty, které přispívají k zastavení úbytku biodiverzity nebo k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Cílem operačního programu je i výstavba center ekologického vzdělávání a informačních center ve všech krajích ČR.

Operační program Životní prostředí je objemem financí druhým největším českým operačním programem - alokuje 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR v letech 2007 - 2013.

Kromě pražského semináře proběhl obdobný již v Českých Budějovicích a další se chystá v prosinci do Brna. Semináře se setkávají s velkým zájmem, každý z nich navštíví okolo 60 zástupců neziskových organizací.




Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.