english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Evropská komise schválila Komunikační plán OPŽP

17.09.2008 - Komunikační plán OPŽP slouží ke zvýšení povědomí veřejnosti o cílech a smyslu Operačního programu Životní prostředí. Za realizaci komunikačního plánu odpovídá Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí.

Komunikační plán Operačního programu Životní prostředí obsahuje informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách a jejich indikativní rozpočet, včetně stanovení indikátorů plnění plánu. Plán stanoví cíle informování a propagace operačního programu, cílové skupiny, nástroje komunikace a postupy vyhodnocení účinnosti.

Požadavek na vytvoření a realizaci Komunikačního plánu operačního programu vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Za řádnou realizaci informačních a propagačních opatření vyplývajících z Komunikačního plánu bude odpovídat Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán OPŽP, Státní fond životního prostředí jako zprostředkující subjekt OPŽP a samotní příjemci pomoci.

Komunikační plán naleznete na webových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.