english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Změna evropské legislativy v oblasti veřejné podpory rozšiřuje možnosti poskytování podpory v rámci OPŽP

10.09.2008 - Dne 29. 8. 2008 vstoupilo v platnost Nařízení komise (EC) 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách). Tento předpis, známější pod jménem Generální bloková výjimka (GBER) nahrazuje dosud platné blokové výjimky pro poskytování veřejné podpory a zároveň rozšiřuje a upravuje původní spektrum možností poskytování veřejné podpory a to jak z hlediska maximální míry podpory, tak i typů podporovatelných opatření.

Pro OPŽP je zejména přínosná možnost poskytování dotací na projekty dle oddílu 4 tohoto nařízení, v souladu s nímž je možno poskytovat podporu projektům na ochranu životního prostředí. Tento typ opatření, předkládaný zejména podnikatelskými subjekty, bylo až dosud možné podporovat pouze po předchozí notifikaci s Evropskou komisí. Nyní se tento proces výrazně zjednodušuje, podpora poskytnutá dle GBER notifikaci nepodléhá a míra podpory je v některých případech dokonce mírně vyšší než umožňuje původní notifikované schéma.

GBER bude použita pro administraci projektů OPŽP s platností od 4. výzvy a to i přesto, že tato i 5. výzva byly vyhlášeny v době platnosti původních předpisů (zejména 1628/2006). Pro žadatele ve fázi podání žádosti z této změny nevyplývají žádné dodatečné povinnosti, u nejčastěji používané tzv. regionální investiční podpory nedochází v rámci jejího začlenění do GBER k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily obecnou či specifickou přijatelnost projektů a způsobilost nákladů. Veškeré nové povinnosti, které z použití nového předpisu vyplývají, budou řešeny ve fázi předložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu Smlouvy se SFŽP ČR a bude možné se s nimi v předstihu seznámit v Závazných pokynech pro žadatele,

Celý text Nařízení komise (ES) 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) ze dne 6. srpna 2008.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.