english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Pokyny pro přípravu trvalé pamětní desky

07.08.2008 - Stálou informační tabuli/ trvalou pamětní desku instaluje příjemce podpory z OPŽP. Příjemce podpory zajistí výrobu a instalaci desky, tiskový podklad připravuje SFŽP ČR.

Příjemce podpory, který má povinnost instalovat pamětní desku, vyvěsí stálou informační tabuli do dvou měsíců od dokončení realizace projektu. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP .

Povinnost vyvěsit stálou pamětní desku mají:

  • pro projekty z 1. - 24. výzvy - všichni příjemci podpory bez ohledu na výši dotace, a to do dvou měsíců od dokončení realizace projektu
  • pro projekty od 25. výzvy dále - pouze příjemci podpory, kteří obdrželi dotaci nad 5 mil. Kč, a to do tří měsíců od dokončení realizace projektu

U projektů, kde je povinností postavit velkoplošný informační panel, bude informační tabule umístěna bezprostředně po jeho odstranění. Minimální velikost informační tabule (pamětní desky) je 300 x 400 mm. Náklady na zhotovení informační tabule jsou způsobilým výdajem - nutno zadat v rámci zadávacího řízení na podporovanou akci.

Tiskový podklad připraví SFŽP ČR

Tiskový podklad pro výrobu pamětní desky (ve formátu pdf) Vám zašleme do 14 dnů od chvíle, kdy vyplníte prostřednictvím webového formuláře údaje potřebné pro přípravu tiskového podkladu .

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte pracovníky Odboru komunikace Státního fondu životního prostředí ČR - komunikace@sfzp.cz nebo tel.: 267 994 551.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.