english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Odborníci diskutovali o odpadech i o dotacích na odpadářské projekty

24.04.2008 - Ve dnech 21. a 22. dubna se v Ostravě konal již 8. ročník konference Odpady 21 - odpadové hospodářství středoevropských zemí, na které byla představena možnost čerpat dotace na odpadářské projekty z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

První den konference byl věnovaný legislativě v oblasti odpadového hospodářství. Novelu zákona o odpadech a její přínos pro naplňování cílů politiky odpadového hospodářství představila ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí (MŽP) Zdeňka Bubeníková.

O možnosti čerpat dotace na projekty v oblasti odpadů hovořil Robert Spáčil z odboru odpadů MŽP. Odpadům je v OPŽP věnována čtvrtá prioritní osa - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Ta nabízí v letech 2007-2013 dotace na odpadářské projekty ve výši přes 913 milionů eur. Cílem podpory je snížit produkci odpadů, zvýšit podíl využívaných odpadů a maximálně využít odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů. Podporovanými aktivitami proto bude zejména budování integrovaných systémů nakládání s odpady, systémů odděleného sběru odpadů a zařízení na využívání odpad. Dále budování sběrných dvorů a skladů, zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady, ale také rekultivace starých skládek a výstavba kompostáren. Spáčil též připomněl, že obce a města již měly možnost podat žádost o dotaci na výše uvedené projekty v rámci první výzvy OPŽP, která byla vyhlášena v červnu loňského roku.

Druhý den konference byl věnovaný nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Letošní ročník byl se zahraniční účastí, neboť se zkušenostmi s implementací předpisů na ochranu životního prostředí do odpadové praxe v Německu se přijela podělit Asja Mrotzek z Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT.

Nad konferencí, která je určena zejména pracovníkům celostátních a regionálních orgánů, zástupcům měst a obcí, výzkumných ústavů a vysokých škol, podnikatelské sféry a dalších institucí a odborníkům v odpadovém hospodářství, převzali záštitu ministr životního prostředí Martin Bursík, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a primátor Ostravy Petr
Kajnar.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.