english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

SFŽP informoval na Infothermě jak o Národních programech tak o OPŽP

29.01.2008 - Výstaviště Černá louka v Ostravě hostilo ve dnech 14. - 17. ledna již XV. ročník mezinárodní výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech - Infotherma. Důležitým tématem této největší specializované topenářské výstavy v ČR a SR byly i dotace a subvence a snaha sladit lokální vytápění s problematikou životního prostředí.

Za Státní fond životního prostředí se Infothermy účastnili pracovníci krajských pracovišť Martina Breuerová, Alena Matyášková, Miroslav Zmeškal a Jana Prášilová, kteří na integrovaném stánku spolu s Ministerstvem životního prostředí poskytovali informace o Národních programech - oblast využívání obnovitelných zdrojů a o možnostech získání podpory v rámci těchto programů. Součástí byl i doprovodný program přednášek k daným tématům, na kterých pracovníci Fondu prezentovali Operační program Životní prostředí, prioritní osu 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osu 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.

Za významný přínos účasti na výstavě považuje vedoucí krajských pracovišť Martina Breuerová možnost přímého kontaktu s potencionálními žadateli na začátku roku, kdy  se mění podmínky pro příjem žádostí do Národních programů a kdy telefonické vysvětlování je časově náročné a mnohdy složitější než osobní konzultace.

Celkem naše zástupce oslovilo 156 potencionálních žadatelů, z toho 135 fyzických osob a 21 osob právnických. Největší zájem byl o programy pro fyzické osoby 1.A. - Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu a  4.A. - Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že v termínu výstavy nebyly známy podmínky dotací v rámci Národních programů (Přílohy II) pro rok 2008, poskytli zástupci Fondu zájemcům možnost zaslat schválené podmínky podpory elektronicky.

Letošní ročník Infothermy se konal pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR. Výstavu navštívilo 22 400 návštěvníků a představilo se zde přes 320 domácích a zahraničních firem a institucí. Nejpočetněji byli zastoupeni výrobci kotlů, radiátorů, bojlerů, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, měřící a regulační techniky a další.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.