english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Květnová Priorita představuje Dešťovku

22.05.2017 - Aktuální vydání Priority seznamuje čtenáře s parametry nového dotačního programu Dešťovka, který českým domácnostem nabízí jedinečnou příležitost získat dotaci na efektivní využívání dešťové vody a recyklaci vody z koupelen.

Měsíčník Priorita dále nabízí informace o nové službě Státního fondu životního prostředí ČR. Pomáhá žadatelům z Operačního programu Životní prostředí, jež mají uzavřenu hlavní realizační smlouvu, odstraňovat komplikace při práci s monitorovacím systémem IS KP14+.

Součástí Priority je i představení nových dotačních výzev v Národním programu Životní prostředí, které se soustředí na zlepšení kvality ovzduší v České republice. V programu byly aktuálně otevřeny výzvy na předkládání žádostí o dotaci na zpracování akčních plánů pro ovzduší a zavádění nízkoemisních zón. 

V Prioritě č. 5/2017 se čtenáři také dozvědí. že na Josefovských loukách v nivě Metuje vznikl pravý ptačí ráj. Lidé na louky nejdříve vrátili vodu, a ty se tak znovu staly domovem pro více než 164 druhů ptáků a následně i pro obojživelníky.

Samozřejmou součástí aktuálního čísla je přehled vyhlášených výzev v Operačním programu Životní prostředí.

Priorita 5/2017
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.