english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

11.04.2017 - Státní fond životního prostředí ČR aktualizuje finanční nástroje a to se zakomponováním výpočtů pro možnost provedení periodického přezkoumání v rámci těchto nástrojů.

Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (dále jen „Finanční model") se týká projektů předložených do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, které jsou provozovány v rámci oddílného modelu provozování a má u nich dojít k periodickému přezkoumání.

Periodické přezkoumání je název pro proces „znovunastavení" skupiny základních vstupních hodnot ve Finančním modelu na konci každého období cenové fixace, a to opakovaně až do konce provozní smlouvy. K dalšímu „znovunastavení" dochází standardně na základě vítězné nabídky v rámci výběrového řízení na nového provozovatele. Standardně dochází k periodickému přezkoumání jednou za pět let uprostřed 10leté smlouvy. Smluvní principy periodického přezkoumání včetně definice základních postupů jsou uvedené v čl. 10 smluvního textu „Platební mechanismus" (ve standardním znění).

Periodické přezkoumání má jednu důležitou výhodu pro vlastníka a hlavně odběratele. Pokud motivační mechanismy Platebního mechanismu opravdu vedly k dosažení úspor a lepší účinnosti na straně provozovatele, velká část těchto úspor (nebo třeba dodatečných příjmů v případě úspěšnějšího výběru pohledávek) je v rámci Periodického přezkoumání převedena do lepšího vývoje cen pro odběratele.

Z pohledu provozovatele slouží periodické přezkoumání ke zmírnění rizika souvisejícího s absolutním stropem výše určitých nákladových položek. V rámci periodického přezkoumání totiž může provozovatel usilovat o to, aby věcnou argumentací přesvědčil vlastníka, že některé nákladové položky rostly rychleji, než se předpokládalo, a to z objektivních důvodů, na které nemohl mít provozovatel vliv. Pokud vlastník (s povinným souhlasem SFŽP ČR) uzná argumenty provozovatele, může být strop na příjem provozovatele v dané oblasti zmírněn. Tato možnost je však smluvně poměrně úzce omezena na základě čl. 10.4 Platebního mechanismu (ve standardním znění).

Pro podporu správné realizace periodického přezkoumání zveřejňujeme nástroje ve formátu Excel, která umožňuje automatické zpracování standardních výpočtů nutných k provedení periodického přezkoumání. V manuálu k vyrovnávacímu nástroji je uveden popis, jak tento „automatický" proces funguje. Současně však velmi doporučujeme nejdříve si pozorně prostudovat zejména čl. 10 Platebního mechanismu, který představuje smluvní rámec pro celý proces.

Finanční nástroje OPŽP vII.0.11PP - vč. periodického přezkoumání a převodníků pro přechod z vII.0.8, vII.0.9, vII.0.10, vII.0.11

Manuál k Finančnímu modelu vII.0.11PP

Manuál k Vyrovnávacímu nástroji vII.0.11PP  

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.