english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Předkládání faktur - upozornění pro příjemce v OPŽP

04.01.2016 -

Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k předkládání faktur a dokladů o úhradě ke kontrole.

V souvislosti s ukončováním financování OPŽP 2007-2013 žádáme všechny příjemce podpory z OPŽP, aby nejpozději do 15. ledna 2016 vložili do IS BENE-FILL všechny faktury, na které je předpokládáno čerpání podpory, tzn. jedná se o faktury s datem úhrady dodavatelům nejpozději 31. prosince 2015 včetně; současně je nutno zadat do IS BENE-FILL příslušné bankovní výpisy prokazující plnou úhradu faktur. Zároveň je třeba zaslat faktury vč. soupisu prací, změnových listů, atd. a bankovní výpisy na příslušného projektového manažera. Faktury vložené do IS BENE-FILL po datu 15. ledna 2016 nebudou moci být akceptovány a zahrnuty do žádostí o platbu.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.