english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejnění standardních cenových indexů použitých pro tvorbu cen vodného a stočného

20.11.2015 - Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.


Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňuje Státní fond životního prostředí ČR přehled standardních cenových indexů použitých při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Cenové indexy jsou platné pro dvě období kalendářního roku, pro která je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována. Přehled indexů je zohledněn vždy k datu 30. června a 30. září daného roku.

Indexy budou ze strany Státního fondu životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP v Dokumentech ke stažení/Specifické předpisy/Prioritní osa 1.

Cenové indexy (formát xlsx)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.