english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace cenových indexů pro stanovení vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2015

04.11.2015 - Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů používaných pro tvorbu cen vodného a stočného.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje aktualizovaný přehled standardních cenových indexů použitých při tvorbě cen pro vodné a pro stočné dle pravidel OPŽP 2007 - 2013 platných pro dvě období kalendářního roku, pro která je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována. Přehled indexů je zohledněn vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Aktualizovaný přehled cenových indexů zohledňuje poslední zveřejněné údaje z ČSÚ k ukončenému 3. čtvrtletí roku 2015, s výjimkou průměrné nominální hrubé měsíční mzdy (PHNMM), jejíž výše je známa pouze za ukončené 2. čtvrtletí roku 2014.

Indexy budou Státním fondem životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP v Dokumentech ke stažení/Specifické předpisy/Prioritní osa 1 .

Cenové indexy (formát xlsx)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.