english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

29.09.2015 - Ke dni 24. 9. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které nabyly účinnosti 29. září 2015. Ke změně došlo v kapitole o pravidlech a podmínkách pro uvolňování podpory.

V závazných pokynech byla upravena kapitola 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování podpory, ve které byly odstraněny body s2) a s3) týkající se zálohových faktur, následující body byly přečíslovány. Dále byl v této kapitole upraven nově očíslovaný bod s3) a v bodě s4) byl posunut termín pro předložení zúčtovací faktury pro projekty, u kterých do června 2015 nebylo zahájeno, příp. dokončeno, výběrové řízení na zhotovitele.

 Aktualizovaná verze Závazných pokynů (ve formátu PDF)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.