english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP

17.09.2015 - Ke dni 16. 9. 2015 byla zaktualizována Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP na verzi 3.6 a zároveň došlo k aktualizaci kontrolního listu pro kontrolu provozní smlouvy a posouzení výběrového řízení dle koncesního zákona.

K úpravě dokumentů došlo zejména v návaznosti na změny právních předpisů - zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP byly kromě právních předpisů zohledněny rovněž dosavadní zkušenosti při administraci projektů OPŽP. Došlo např. k úpravě textací v oblasti cenové solidarity (kap. 4.2.5).

Aktualizované dokumenty  
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.