english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Vkládání faktur - upozornění pro příjemce podpory v OPŽP

10.08.2015 - Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k předkládání faktur ke kontrole.


Upozorňujeme příjemce podpory na povinnost dodržování lhůty pro předkládání faktur ke kontrole, viz kap. 8.2 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. Příjemce je povinen zanést údaje o faktuře do IS BENE-FILL do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a neprodleně fakturu odeslat (vč. požadovaných příloh) na projektového manažera SFŽP ČR. Nedodržování tohoto termínu může mít za následek určení výdajů na faktuře jako nezpůsobilých, příp. pozastavení administrace projektu s realokací finančních prostředků na jiné projekty.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.