english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zálohové a zúčtovací faktury na konci programového období 2007 - 2013

04.06.2015 - Upozorňujeme žadatele, že na konci programového období 2007-2013 mohou zálohovou fakturu proplatit nejpozději do 31. prosince 2015 a zúčtovací fakturu předložit nejpozději do konce února 2016.

Žadatelé v OPŽP mohou v souladu s podmínkami smlouvy o dílo a pravidly stanovenými v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory proplatit zálohovou fakturu dodavateli nejpozději do 31. 12. 2015 a po jejím vyúčtování dodavatelem předložit zúčtovací fakturu nejpozději do konce února 2016. Plnění ze strany dodavatele tedy může být realizováno i po konci roku 2015, a to za předpokladu, že je v souladu s harmonogramem projektu, kdy předmět plnění bude dodán v časovém rámci způsobilosti daného projektu, tzn. v době trvání projektu, nejpozději do předložení závěrečné žádosti o platbu. Nejzazší možný termín podání závěrečné žádosti o platbu se předpokládá v březnu 2016. Nicméně předložení zúčtovací faktury bude, dle výše uvedeného, podání závěrečné žádosti o platbu předcházet.

Tento postup je možný nejen pro žadatele ze LXIV. - LXVI. výzvy, ale i pro žadatele z ostatních výzev, kde doposud nebylo zahájeno (dokončeno) výběrové řízení na zhotovitele a kde budou pravidla zúčtování a harmonogramu projektu řádně implementována do zadávací dokumentace.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.