english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Kontrola zadávací dokumentace v rámci administrace LXIV. a LXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí

02.06.2015 - Kontrola zadávací dokumentace proběhne až před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

S ohledem na zveřejnění výsledků hodnocení projektů LXIV. a LXV. výzvy v prioritních osách 3,4,6 a 7 Operačního programu Životní prostředí, upozorňujeme úspěšné žadatele, že kontrola zadávací dokumentace proběhne jako součást komplexního posouzení průběhu výběrového řízení po jeho ukončení až před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD).

Žadatelé nemají tedy povinnost předkládat zadávací dokumentaci ke kontrole před zahájením výběrového řízení. Tuto naopak předloží až spolu s podklady pro RoPD.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.