english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Závazný model FA typu „Provozní ztráta" pro prioritní osu 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny"

01.06.2015 - V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP 2007-2013 a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, je k dispozici závazný nástroj pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Tento nástroj byl zveřejněn v rámci aktuality na web OPŽP dne 2. 2. 2015 a zůstává platný i pro LXVI. výzvu.

Soubor aktualizovaného modelu Provozní ztráty, verze 21.0, obsahuje vedle výpočetního modelu také doprovodné metodické texty, vypracovaný modelový příklad a uživatelský manuál s informacemi ke zpracování modelu. Použití tohoto nástroje je povinné v rámci 66. výzvy pro individuální projekty v režimu „provozní ztráty" projektu. Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. „zelené louce"), tak i projekty zaměřující se na rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. „přírůstkový" přístup).

U projektů, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v uživatelském manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, ověří Žadatel/Zpracovatel postup vyplnění modelu Provozní ztráta/ finanční analýzy s odpovědnými pracovníky SFŽP. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory na e-mailu dotazy.fea@sfzp.cz.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.