english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr schválil žádost o podporu z LIX. výzvy OPŽP

15.05.2015 - Ministr životního prostředí Richard Brabec na základě doporučení Řídicího výboru konaného formou per rollam schválil dne 13. 5. 2015 jednu žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Na jednání 42. Řídicího výboru byla doporučena ke schválení jedna žádost z LIX. výzvy (oblast podpory 2.1).

Lhůty pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) a případné další podmínky k financování jsou uvedeny v podmínkách Registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Upozorňujeme žadatele, aby neotálel s přípravou a realizací schváleného projektu. Uznatelnost výdajů vynaložených příjemcem dotace končí dne 31. 12. 2015 a do tohoto data musí být práce, které mají být předmětem podpory z OPŽP, realizovány a finančně vypořádány vůči zhotovitelům (proplaceny faktury).

Schválená žádost z LIX. výzva OPŽP - II. prioritní osa
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.