english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr schválil žádosti z LIV., LIX. a LX. výzvy OPŽP

23.04.2015 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Řídicího výboru konaného formou per rollam seznam schválených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na jednání 44. Řídicího výboru bylo konkrétně doporučeno ke schválení 5 žádostí z LIV. výzvy (prioritní osa 7), 13 žádostí z LIX. výzvy (podoblasti podpory 2.1.1 a 2.1.3) a 1 žádost z LX. výzvy (oblast podpory 3.2).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) a případné další podmínky k financování jsou uvedeny v podmínkách Registrace každé akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Upozorňujeme žadatele, aby neotáleli s přípravou a realizací schválených projektů. Uznatelnost výdajů vynaložených příjemcem dotace končí dne 31. 12. 2015 a do tohoto data musí být práce, které mají být předmětem podpory z OPŽP, realizovány a finančně vypořádány vůči zhotovitelům (proplaceny faktury).

Schválené žádosti z LIV., LIX. a LX. výzvy OPŽP
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.