english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů

01.04.2015 - Ke dni 1. 4. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 5, 8 a Přílohy č. 3 a 8.

V kapitole 5 byla odstraněna povinnost u zadávacího řízení mimo režim zákona zrušit výběrové řízení v případě obdržení pouze jedné nabídky. Dále byly do této kapitoly vloženy informace, za jakých podmínek je možné zadat stávajícímu dodavateli realizaci dodatečných veřejných zakázek na služby či stavební práce, tzv. víceslužeb a víceprací. V Příloze č. 8 byl v tabulce postihů upraven možný rozsah víceslužeb a víceprací.

V kapitole 8 a Příloze č. 3 byl upraven text ohledně vratek, které je nezbytné konzultovat s finančními manažery akce. Dále byl v kapitole 8 upraven text týkající se uplatnění sankce vůči zhotoviteli - příjemce je povinen sankci uplatnit v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, přičemž částka odpovídající výši sankce nebude odečtena od způsobilých výdajů projektu, sankci je nutné finančně vypořádat odděleně od dodavatelských faktur.

Aktualizovaná verze Závazných pokynů je k dispozici zde.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.