english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Poslední dva semináře k Monitoringu vodohospodářských projektů OPŽP 2007-2013 budou v Praze

11.03.2015 - MŽP a SFŽP ČR si Vás dovolují pozvat na informační semináře zaměřené na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.


Semináře probíhají od začátku března a aktuálně je možné se přihlásit na 25. 3. 2015 a 1. 4. 2015 v Praze.

Semináře provedou úspěšné žadatele způsobem monitorování vodohospodářských projektů od ukončení jejich realizace po dobu udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznámí je s problematikou ex post monitoringu vodohospodářských projektů, s metodikou kontroly, postupem vyplnění monitorovací zprávy a monitorovacího nástroje a kontrolou příslušných podkladů, stejně jako s podmínkami případného neplnění podmínek poskytnuté dotace.

Účast na semináři je bezplatná.

Z důvodů omezené kapacity sálu je nutné se předem zaregistrovat na e-mailové adrese:  seminare@sfzp.cz.

Podrobnější informace o programu, místě a čase konání seminářů najdete v pozvánkách na webových stránkách OPŽP.

25.3.2015
1.4.2015
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.