english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro žadatele v OPŽP 2007 - 2013 – čerpání v režimu veřejné podpory podle nařízení GBER č. 651/2014

10.03.2015 - Žadatelé o podporu v rámci OPŽP mají od února 2015 nově možnost na projekty energetických úspor v režimu veřejné podpory čerpat dotaci podle Nařízení GBER č. 651/2014 mimo jiné i podle článku 38 - Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Viz tisková zpráva ze dne 30. 1. 2015.

Ustanovení tohoto článku se liší oproti dříve užívanému čl. 21 - Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie, starého Nařízení GBER č. 800/2008 zejména výpočtem způsobilých výdajů.

Dovolujeme si proto informovat žadatele o podporu, kteří budou podávat žádost, nebo čerpat dotaci na základě již podané žádosti v režimu článku 38 Nařízení GBER č. 651/2014, že v tomto konkrétním případě pětiletá provozní úspora v souladu se zněním tohoto článku nově nebude považována za nezpůsobilý výdaj.

Tato informace se vztahuje výhradně na projekty realizace úspor energie čerpající veřejnou podporu podle výše uvedeného článku. Pro projekty podporované jiným režimem (mimo rámec veřejné podpory, podpora de minimis nebo podpora na kulturní nebo sportovní infrastrukturu) zůstává pětiletá provozní úspora nadále nezpůsobilým výdajem.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.