english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Praktické příručky - smluvních výkonových ukazatelů oboru VaK ČR

06.03.2015 - Ke dni 6. 3. 2015 byla aktualizována Praktická příručka - smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR včetně jejích příloh. Změny v těchto dokumentech zajišťují soulad s aktuálně platnými právními předpisy a zároveň došlo ke zohlednění dosavadních zkušeností při administraci projektů OPŽP v Prioritní ose 1 provozovaných v oddílném modelu.

Aktualizováno bylo zejména následující: 

  • vznik nových kategorií provozovaných celků dle ročního zisku provozovatele - úprava je provedena v návaznosti na dosavadní zkušenosti z praxe a s ohledem zejména na menší projekty
  • odstranění informace týkající se možnosti zvolit smluvní pokutový bod jako hodnotící kritérium pro výběr provozovatele VHI - upraveno s ohledem na aktuální legislativu v oblasti veřejných zakázek
  • drobné úpravy u výkonových ukazatelů iPVz2, iPVz3, iOVz1 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.