english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Priorita představuje nový administrační systém pro OPŽP i nové výzvy v programu

03.03.2015 - Priorita přináší znění aktuálních výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se nabízejí na projekty zaměřené na třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů, což by mělo být přínosem zejména pro ty obce, které s ním prozatím nezačaly, dále pak na zateplení veřejných budov, ale i na environmentální vzdělávání, osvětu a také na budování pěkných zahrad u mateřských školek. V obou výzvách se rozdají necelé dvě miliardy korun.

Dalším důležitým textem je rozhovor s první náměstkyní ministryně pro místní rozvoj Olgou Letáčkovou, která v něm představuje nový počítačový systém, s nímž budou v programovém období 2014 až 2020 pracovat všichni žadatelé a příjemci podpory z evropských fondů.

Jinou novinkou, která stojí za pozornost, je nová role Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která v nadcházejícím programovém období dostala na starost prioritní osu 4, zaměřenou na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Bude to agentura, která bude přijímat žádosti o podporu, a bude to opět agentura, která je bude vyhodnocovat. Stále to však bude Státní fond životního prostředí ČR, který bude dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020 projektům v rámci této oblasti podpory vyplácet.

Priorita dále obsahuje praktický text, v němž pracovníci Odboru veřejnosprávních kontrol Státního fondu životního prostředí ČR upozorňují na nejčastější chyby v účtování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.

Priorita 2/ 2015
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.