english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr schválil žádost o podporu z L. výzvy OPŽP

22.02.2015 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 2. 2015 na základě doporučení 43. Řídicího výboru konaného formou per rollam schválení 1 žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na jednání 43. Řídicího výboru byla doporučena ke schválení 1 žádost z L. výzvy (oblast podpory 3.2).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) a případné další podmínky k financování jsou uvedeny v podmínkách Registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Upozorňujeme žadatele, aby neotáleli s přípravou a realizací schválených projektů. Uznatelnost výdajů vynaložených příjemcem dotace končí dne 31. 12. 2015 a do tohoto data musí být práce, které mají být předmětem podpory z OPŽP, realizovány a finančně vypořádány vůči zhotovitelům (proplaceny faktury).

Schválená žádost z L. výzvy OPŽP
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.