english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro příjemce podpory z OPŽP: Administrace RoPD a financování v OPŽP jsou plně obnoveny

19.02.2015 - V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s přechodem všech dotčených informačních systémů na běžný provoz roku 2015 a příjemci podpory proto mohou počínaje dnešním dnem pokračovat v administraci a financování projektů.

v rámci procesu administrace nových RoPD lze definovat zdroje financování a po jejich odeslání ve work-flow v IS Bene-fill vyplňovat Finančně platební kalendáře (FPK) a zasílat je prostřednictvím work-flow ke schválení příslušnému finančnímu manažerovi (FM);

aktualizovat průběžné FPK:

- u projektů financovaných v roce 2014 budou FPK zároveň sloužit jako Finanční vypořádání (viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, kap. 8.7), v tomto případě vytištěné a podepsané FPK zašlete příslušnému FM, odeslání potvrďte ve work-flow v IS Bene-fill;

- v případě, že projekt je dofinancován, uveďte do komentáře k FPK, že nedočerpané finanční prostředky evidované ve FPK již nebudou čerpány;

- doporučujeme aktualizaci FPK provádět i s ohledem na termíny ukončení projektových prací, schválení konečné fakturace a následné podání finální Žádosti o platbu;

podávat Žádosti o platbu (ŽoP) při splnění následujících podmínek:

- u předmětného projektu jsou schváleny faktury projektovým manažerem (PM); pokud faktury zadané v IS Bene-fill dosud nebyly schváleny, obraťte se na příslušného PM;

- v roce 2015 je schválený FPK s finančními prostředky na příslušné čtvrtletí; pokud poslední schválený FPK je z roku 2014, je nejprve nutné vyplnit nový FPK a prostřednictvím work-flow v IS Bene-fill ho zaslat ke schválení příslušnému FM.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.